EU projekti

Obrazovanjem do samostalnog poduzetništva

Obrazovanjem do samostalnog poduzetništva

Naziv projekta: Obrazovanjem do samostalnog poduzetništva

Mjessto održavanja projekta: Zagreb, Split, Zadar, Rijeka, Osijek, Nova Gradiška

Trajanje projekta: 23.10.2010.-22.10.2011.

Iznos dobivenih sredstava (81%):  1.500.000,00 kn

Partneri na projektu:  P.O.U. "Poetika" Osijek; P.O.U. AMC Nova Gradiška;  

P.O.U. Erudio Zadar.

Suradnici u projektu: HZZO područni uredi Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Osijek, Nova Gradiška.

Opći cilj projekta bio je doprinijeti smanjenju nezaposlenosti te gospodarskom razvoju Hrvatske.

Specifični cilj projekta bio je razviti i unaprijediti poduzetničke kompetencije ciljne skupine u šest hrvatskih županija putem ciljane edukacije te potaknuti odrasle polaznike na samozapošljavanje i samostalno poduzetništvo.

Ciljna skupina bile su kvalificirane osobe (s minimumom srednjoškolskog obrazovanja), mlađe i srednje dobi (između 20 i 40 godina), perspektivne i visoko motivirane za samostalno poduzetništvo.

Rezultati projekta:

 1. Program usavršavanja za samostalnog poduzetnika u trajanju od 350 šk. sati razvijen je i verificiran u 4 ustanove za obrazovanje odraslih;
 2. uspostavljena je obrazovna mreža između 4 ustanove za obrazovanje odraslih, kroz 6 hrvatskih županija;
 3. 88 odraslih polaznika steklo je poduzetničke kompetencije;
 4. distribuirana su 134 nastavna materijala;
 5. 30 predavača educirano je za izvođenje programa usavršavanja za samostalnog poduzetnika;
 6. 6 škola je u potpuno opremljeno za izvođenje programa usavršavanja za samostalnog poduzetnika.

 

Uloga prijavitelja: Cjelokupno vođenje, monitoring i administriranje projekta; nabave opreme i materijala; odabir predavača za naše škole; provedba nastave i prakse u Zagrebu, Rijeci i Splitu; organizacija i sudjelovanje u izradi obrazovnog programa i nastavne skripte; organizacija trening radionice; provedba završnih ispita te evaluacija programa i projekta; promidžba projekta; organizacija i provedba svečane dodjele diploma.

Uloga partnera: provedba nastave i prakse u Osijeku, Novoj Gradiški i Zadru; odabir predavača za svoje škole; provedba nastave, završnih ispita te evaluacija programa.

 

Dizajnom namještaja dio konkurentnog hrvatskog proizvoda

Dizajnom namještaja do konkurentnog hrvatskog proizvoda

Naziv projekta: Dizajnom namještaja dio konkurentnog hrvatskog proizvoda

Mjessto održavanja projekta: Zagreb, Split, Rijeka, Vinkovci

Trajanje projekta: 19.10.2013.-18.10.2014.

Iznos dobivenih sredstava (95%):  1.140.000,00 kn

Partneri na projektu: Drvodjeljsko tehnička škola iz Vinkovaca; Građevinsko-stolarski i trgovački obrt „Zelac” iz Vinkovaca; P.T.O. Klek iz Krka i MAX & MORIS d.o.o. iz Splita

Suradnici na projektu: Udruženje drvno - prerađivačke industrije pri HGK, Drvni klaster Vukovarsko - srijemske županije i podružnice HZZ-a u Vinkovcima, Splitu i Rijeci.

Opći cilj projekta bio je doprinijeti konkurentnosti drvne industrije i otvaranju novih radnih mjesta jačanjem kapaciteta naše i partnerske ustanove za obrazovanje odraslih.

Posebni cilj projekta bio je odgovoriti na razvojne potrebe proizvođača namještaja i poboljšati zapošljivost odraslih polaznika razvojem programa usavršavanja za dizajn namještaja; usavršavanjem nastavnog, administrativnog i upravljačkog kadra te uvođenjem sustava e - learninga.

Ciljne skupine bile su: 1. nezaposlene osobe s minimalno završenom srednjom školom u području primijenjene umjetnosti ili sa zanimanjem stolar, drvodjeljski tehničar, dizajner interijera i sl., 2. predavači, 3. administrativni djelatnici škola, 4. ravnatelji ustanova, 5. direktori i voditelji proizvodnje partnerskih proizvođača namještaja, predstavnici suradničkog klastera te suradničkog udruženja drvoprerađivačke industrije.

Rezultati projekta:

 1. Uspostavljeno partnerstvo između 2 ustanove za obrazovanje odraslih (za dizajn i obradu drva) i 3 proizvođača namještaja;
 2. izrađen 1 program usavršavanja za dizajnera namještaja;
 3. distribuirano 55 nastavnih skripti za program usavršavanja za dizajn namještaja;
 4. uspostavljen sustav e - learninga u 2 ustanove za obrazovanje odraslih;
 5. 16 predavača educirana za poučavanje dizajna namještaja, korištenje e-learning sustava i primjenu suvremenih metoda poučavanja;
 6. 27 polaznika usavršena za dizajnera namještaja;
 7. osnažen materijalni, upravljački, administrativni i marketinški kapacitet 3 aplikantove i 1 partnerske škole;
 8. izrađeno 12 prototipova namještaja;
 9. 6 predstavnika partnerskih proizvođača namještaja, 1 predstavnik suradničkog klastera i 1 predstavnik suradničkog udruženja drvoprerađivačke industrije senzibilizirano za važnost dizajna u proizvodnji namještaja.

 

Uloga prijavitelja: Cjelokupno vođenje, monitoring i administriranje projekta; nabave opreme i materijala; odabir predavača za naše škole; provedba nastave i prakse u Rijeci i Splitu; organizacija i sudjelovanje u izradi obrazovnog programa, nastavne skripte te e – learning materijala; organizacija trening radionice, studijskog putovanja, izložbi i sajma; provedba završnih ispita te evaluacija programa i projekta; organizacija izrade prototipova i njihova promidžba.

Uloga partnera: Partnerska ustanova za obrazovanje odraslih sudjelovala je u izradi obrazovnog programa, odabiru predavača za svoju školu, organizaciji nastave i prakse, provedbi završnih ispita i evaluacije programa, izradi tekstualnih i vizualnih rješenja za vizualni identitet i web stranicu svoje ustanove, organizaciji uspostave e – learning sustava u svojoj ustanovi, evaluaciji projekta. Partnerski proizvođači namještaja proveli su praksu i izradili prototipove namještaja. 

Završnu publikaciju pogledajte OVDJE